bijeffecten

Veel ziekten en kwalen worden veroorzaakt door zogenaamde bijeffecten. We kennen dit verschijnsel uit de Westerse geneeskunde, waar alle medicijnen, zelfs een eenvoudig aspirientje, bijeffecten hebben Vandaar die uitgebreide bijsluiters, waar trouwens meestal de bij effecten niet in staan, die je zelf hebt.

Bijeffecten komen ook voor bij de beoefening van allerlei spirituele technieken als reiki, yoga, tai chi. Dat zijn in oorsprong krachtige energetische systemen . Met de kracht van de te ontwikkelen energie kunnen zelfs mensen worden gedood. In het Westen hebben geen voeling met de culturele en historische context ervan. Bovendien zijn ze nauw verbonden aan het klimaat. Zo heeft het ijskoude Tibet een andere spirituele traditie dan het warme India.

Voor het leiden van de energetische stromen moet de leraar aan de hoogste kwalificaties voldoen. Misschien zijn diploma’s van belang, maar vooral persoonlijkheid en een hoge graad van perfectie. Pas dan kan een leraar zich concentreren , pas dan is hij in staat op de juiste wijze en in de juiste dosering elke leerling de benodigde energie te geven.

Bij-effecten ontstaan als de doorstomende energie gaat ophopen. Herkenbaar zijn de yin en yang patronen. Yin patronen zijn geestelijke depressie en het op een laag pitje komen van het immuunsysteem, de stofwisseling, het functioneren van de organen, het reactievermogen e.d. Yangpatronen zijn gekenmerkt door een druk gedragspatroon, veel praten , niet stil kunnen zitten, hoge bloeddruk, gestoorde schildklierfunctie, drukkende pijn e.d. Beide typen symptomen hebben als gemeenschappelijke basis een geblokkeerd zijn van de energiedoorstroming.

Behalve door verkeerde spirituele beoefening kunnen blokkades van de chi en tekorten van de chi natuurlijk ook hun oorsprong hebben in het dagelijks leven, onze gedragspatronen, onze erfelijke aanleg, beïnvloeding door de mensen om ons heen, blootstelling aan weer en wind e.d.