Chi, de levensenergie

Erg belangrijk in dokter Wu’s genezingsmethode is de notie van chi ofwel qi. De Chinese geneeskunde gaat uit van een mensbeeld waarin de combinatie van spirituele en materiële energie maakt dat een menselijk wezen ontstaat en kan functioneren. De lever, nier, het hart, de longen, de darmen, ledematen, de huid hebben hun chemische en fysieke processen onder invloed van de drijvende kracht de chi/qi. De chi is de drijvende kracht in alles: in de natuur, in dieren, planten, mensen, zelfs in materiële dingen. De verschillende culturen hebben daar eigen woorden voor: geest, spirit, adem, wind, ziel. Dit is een totaal andere energie dan de energie van de zoete energiedrankjes van tegenwoordig. De chi is bovendien direct verbonden met ons afweersysteem, het immuunsysteem. Je bent beter bestand tegen allerlei infecties en andere bedreigingen zoals de ziekte die teken overbrengen.
Dit centrale begrip uit de Chinese geneeskunde en filosofie is de sleutel tot het begrijpen van de mens en tegelijkertijd van alles wat hem omringt. Chi is stoffelijk en onstoffelijk, adem en vorm, voortdurend in beweging en verandering.

Er zijn 2 polen waartussen de energie zich beweegt: de minpool wordt yin genoemd en de pluspool is yang. Alle tegenstellingen in het leven zijn uitdrukking van yin en yang

De schepping van de wereld is de vorm die de spirituele energie aanneemt. Dit gaat steeds door in de vorm van groei en afbraak. Chi neemt voortdurend andere vormen aan en kan niet vernietigd worden.

In het menselijk lichaam is de chi de motor die lichaam en geest gaande houdt. Problemen zoals pijn en vermoeidheid of depressie zijn blokkades in de doorstroming van chi, die ook het bloed en de lichaamsvloeistoffen doet circuleren, het lichaam van zuurstof voorziet, de organen laat functioneren, voor de uitscheiding van koolzuur en andere afvalstoffen zorgt

Slaapproblemen vinden hun oorzaak in het ontbreken van chi, vaak heeft het lichaam onvoldoende energie om in slaap te komen of de slaap vast te houden. Ook een teveel aan lichaamshitte, of een teveel aan aktiviteit/ schijnenergie kan onze slaaproblemen veroorzaken.

Mensen kunnen zich tot ongekende hoogte, spiritueel en lichamelijk, ontwikkelen door hun chi te cultiveren. Kijk maar naar de Chinese kung fu meesters , de Shaolin monniken in China en de prestaties van de oude Chinese wijzen en schilders. Ook in onze eigen cultuur zijn er voorbeelden
Wie jong is heeft de meeste kansen. Iedereen wordt bij zijn geboorte met levensenergie uitgerust. Kijk maar eens naar de beweeglijkheid van baby’s en kinderen . Door de omstandigheden bij de geboorte en de genetica is de aanvangsenergie bij de één meer dan bij de ander. Met het ouder worden neemt de bio-energie af. Als de energie op is, sterft men.

De gemeenschappelijke bron van alle ziekten van lichaam en geest is een laag of onevenwichtig chi systeem waardoor blokkades ontstaan . Dan hebben we geen afweer meer tegen aanvallers van binnen en van buiten zoals er zijn bacteriën, virussen, schimmels, vallen we ten prooi aan auto-immuun ziekten, of wordt de funktie verstoord van één van onze vele organen, hormoon- en enzymstemen.